Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaká je elektrika mopedu?

Základní části elektro výzbroje:
 • Zdroj proudu
 • osvětlení
 • Princip zapalování
 • Diagnostika poruch
 • Seřízení předstihu

 Zdroj proudu :  V našem mopedu, jako i v jiných vozidlech musí být nějaký zdroj elektrické energie.Je to alternátor, neboli magneto.Jeho výkon v našem případě 6V / 20 W. Vyrábí střídavé elektrické napětí a to nějak takto. Rotor alternátoru tvoří dva pólové nástavce, které svým hvězdicovým uspořádáním vytvářejí šestipólovou soustavu buzenou orientovaným feritovým kroužkem.Kroužek je v nemagnetické výplni. Tomuhle celému se říká ROTOR, protože se otáčí.

     STATOR (stojí) je složen ze čtyř nástavců s cívkami. Tyto cívky v našem případě jsou použity tři pro světelný okruh(na obrázku jsou to ty hnědé) zapojené do série.Čtvrtá cívka slouží k napájení JTZ. První konec cívky je spojen s kostrou mopedu a tvoří jeden pól("kostru"). Poslední konec třetí cívky je (cívky jsou zapojeny za sebou jako monočlánky ve vaší domácí baterce na svíceni) pól druhý. Póly nerozlišujeme, protože se jedná o napětí střídavé. Napětí našeho alternátoru je závislé na otáčkách motoru a při otáčkách 4500/min je kolem 8 V při zatížení.

 Osvětlení : Je natolik jednoduché, že nemá smysl se jím dále zabývat. Schéma zapojení elektroinstalace je na obrázku. Snad jen připomenout, že musíme používat žárovky na 6 voltů.

Princip zapalování : Zapalovací soustava každého zážehového motoru má za úkol ve správný okamžik pomocí zapalovací svíčky přeskokem jiskry zapálit stlačenou směs paliva a vzduchu. Zapalovací okruh se dělí na nízkonapěťový - po zapalovací indukční cívku - primární vinutí a na vysokonapěťový okruh.Ten tvoří sekundární vinutí zapalovací cívky, vysokonapěťový kabel, koncovka a zapalovací svíčka.

    

Vysokonapěťový okruh: přenáší elektrický náboj, který na zapalovací svíčce vytvoří jiskru. Jednoduše řečeno zapalovací cívka tvoří zesilovač malinkého napětí asi 4V na napětí v řádech tisíců voltů, které se přenese po vysokonapěťovém kabelu na svíčku, která přeskokem jiskry zapálí směs. Zapalovací svíčka má v sobě zabudován odrušovací odpor.(aby "neškrčelo" rádio) Vzhledem k tomu, že pracuje za velkých teplot pod velkým tlakem a elektrickým napětím se její životnost počítá cca na 10 000km.Svíčka během své životnosti potřebuje minimální údržbu. Ta spočívá pouze v zajištění předepsané vzdálenosti elektrod. To je údaj , který poskytne výrobce. Obyčejně to je mezi 0,5 -0,7 mm a samozřejmě v čistotě těla svíčky a jejího okolí,     

Nízkonapěťový okruh: tvoří polovodičová spínací jednotka , která má za úkol přivádět přerušované malá napětí na zapalovací cívku. Jednotka je napájena ze čtvrté cívky alternátoru aby nevznikaly nežádoucí svody napětí. Cívka a kabel kromě čistoty nevyžadují žádnou další údržbu. Pro snímání polohy klikové hřídele je na alternátoru připevněna ještě jedna cívka.(na schématu žlutá) Ta vlastně řídí okamžik vzniku jiskry a má přímý vliv na seřizování předstihu. Jelikož spínací jednotka je zalitá v umělé hmotě, musí se při poruše nahradit novou.

 Diagnostika poruch : Co se týče elektroinstalace světelné, nemá se snad ani co pokazit. Důležité je dbát tak jako vždy na čistotu objímek žárovek a jejich ukostření. Jeden pól vlastně nevede drát ale kovová část stroje. Na konkrétním zapojení elektroinstalace babetty se nemá krom vypínače co pokazit.Leda většinou u novějších strojů, které mají elektrické troubítko. V něm ráda zrezaví plechová ozvučnice a nechce troubit. Část alternátoru už je ale náchylnější na závady.Stator má na sobě čtyři + 1 cívečku (impuls pro jednotku), která trpí otřesy a změnami teplot.

     Pro diagnostiku poruch musíme použít měřící přístroj. Ohmmetr, kterým budeme zjišťovat odpor cívek. Cívka může být přerušena , nebo má mezizávitový zkrat, nebo má zkrat na kostru.Taky může být přerušen spoj mezi dvěma cívkami .

 Nesmíme zapomenout, že moped má vlastně dva samostatné elektrické okruhy.Je to okruh pro žárovky a druhý je pro napájení elektronické jednotky zapalování + impuls do jednotky.

Nejrychlejší postup hledání závady zapalování je ten, že vyšroubujeme svíčku, babettu hodíme na stojan. Svíčku přidržíme pomocí izolovaných kleští asi 5mm od hlavy motoru.(neberte do holé ruky kope!!!) Potom točíme šlapadly a sledujeme jestli háže jiskru. Pozor to ještě nemusí znamenat, že svíčka je v pořádku. Některé závady zapalovací svíčky se projevi  až při vyšší teplotě nebo tlaku !!!
 V případě , že jiskru nemáme musíme začit s měřením. Před započetím měření je dobré pozorně prohlédnout vodiče vedoucí k cívce, alternátoru a jednotce zapalování a tlačítku chcípáku. Dráty můžou být uhnité, přelomené, mechanicky poškozené,zaoxidované spoje....

  Měříme ohmmetrem:
 • zapal. cívka-odpor mezi svorkou 1-15 maximálně 1 ohm
 • zapal. cívka-mezi svorkou 15 a vysokonapěťovým. vývodem asi 6000 ohmů


     Měříme ohmmetrem impulsní (žlutou) cívku : mezi blokem motoru a odpojeným vodičem od svorky I -(17 +/- 1 ohm).

     Měříme napájecí cívku (červenou): mezi blokem motoru a koncem vodiče od svorky G-(220 +/- 10 ohmů)

     Měříme ohmmetrem odpojenou spínací jednotku : svorky (mezi sebou) (G, 1, 15)nekonečný odpor, svorka (1 a I ) odpor (60-400 ohmů).

     

Seřízení předstihu : Motor babetty vyžaduje předstih zapalování 1-1,5mm před horní úvratí pístu.
Okamžik zapálení směsi ve válci má podstatný vliv na hoření směsi. Přímo ovlivňuje velikost výkonu a spotřebu paliva. Optimální předstih nelze u mopedu dosáhnout v celém rozmezí pracovních otáček, protože zapalování nemá regulaci předstihu zapalování. Toto je však vžité u většiny motocyklových motorů.

Malý předstih způsobuje pokles výkonu při vyšších otáčkách motoru. Motor se při akceleraci těžko dostává do vyšších otáček.Velký předstih zase způsobuje přehřívání motoru a pokles výkonu. Motor je náchylnější ke klepání.

Nastavování předstihu se dělá vždy, když byl demontován rotor, nebo stator alternátoru.  Rotor alternátoru a nosník statorových cívek mají rysky! Nosníkem jde po uvolnění šroubů částečně pootáčet. Pokud nemáme hloubkoměr polohu pístu odměříme pomocí nějaké vhodné kulatinky a posuvného měřítka.

  Ze své zkušenosti můžu konstatovat,že alespoň na mojí babetě pokud je vše ostatní v pořádku motor naskočí v jakékoliv poloze nosníku cívek, která je daná drážkami ve statoru šrouby Takže při hledání příčiny poruchy, proč nelze motor spustit, můžeme teoreticky přesnou hodnotu nastavení předstihu pro tuto chvíli ignorovat.V provozu však má správné nastavení prioritní význam na poměr: výkon/spotřeba!

Postup nastavení předstihu zapalování:
 1. vymontuje se svíčka
 2. místo svíčky se dá hloubkoměr
 3. demontuje se kryt alternátoru
 4. pootočí se rotorem ve směru hodinových ručiček až jsou rysky na rotoru a statoru proti sobě a zaznamená se poloha hloubkoměru
 5. znova se pootočí rotorem alternátoru, až je ryska hloubkoměru nejvíce vysunuta
 6. potom couvneme rotorem alternátoru o 1-1,5mm
 7. rysky by měli být proti sobě
 8. pokud nejsou uvolníme šrouby nosníku alternátoru a pootočíme příslušným směrem jestliže byl předsti malý, nosník se natočí ve směru šipky, jestli byl větší než 1,5 mm tak ve směru šipky upevníme šrouby
 9. překontrolujeme znovu vzdálenost 1-1,5mm s krytím rysek na rotoru a statorovém nosníku