Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další části babetty...

 • Podvozek
 • Kola
 • Brzdy a jejich údržba a seřízení
 • Přední teleskopy a řízení
 • Zadní teleskopy a výkyvná vidlice
 • Výfuk
 • Poruchy brzd

 Kola : Kolo má velikost 16"" a tvoří je vlastně náboj kola, dráty ,pochromovaný ráfek a vložka, duše a plášť. V náboji předního kola je umístěn kromě čelistí brzdy i náhon tachometru.Náboje kol jsou hliníkové odlitky se zalitým litinovým brzdovým bubnem. Na čepech kol jsou umístěny na kuličkových ložiskách. Proti vnikání prachu jsou ložiska chráněna těsnícími kroužky. Mazací tuk se doplňuje po ujetí asi 6000 km. Pro bezpečnost jízdy je mimořádně důležité, aby čepy kol byly řádně připevněny k přední vidlici a k výkyvné vidlici zadního kola. Pod upevňovací matici se vždy podkládá pružná podložka! Co se týče údržby pryžových částí tak dbáme hlavně na správné nahuštění pneumatik a čistotu. Dobré je konzervovat nějakým prostředkem na gumu.

Brzdy : Moped babetta má na sobě nezávislé dvě mechanické čelisťové brzdy. Pravá páčka řídítek je přední brzda, levá zadní. Při brždění se mají používat obě brzdy.( s těma brzdami to není žádná velká sláva) Princip čelisťových brzd je jednoduchý. S kolem se otáčí brzdový buben. Uvnitř bubnu jsou pevně uloženy čelisti. Při brždění se přes vačku ovládanou lankem od řídítek roztahují čelisti, které se přitlačují na buben a třením přibrzďují kolo. Ztracená energie při brždění se mění v teplo.

  Údržba a nastavení brzd : Buben a brzdové obložení se udržují čisté. Při manipulaci s nimi je třeba chránit buben a třecí plochy čelistí od zamaštění! Buben a čelisti se čistí po ujetí 6000 km. Tření mezi čelistmi a vačkou zmenšíme namazáním.

Pozor-velké množství tuku se může teplem roztéct a zamastit třecí plochy. Následek-ztráta brzdného účinku !

  Čepy a bowdeny se mažou olejem. Když potřebujeme odmastit třecí plochy použijeme technický benzín, nebo líh. Normální benzín není příliš vhodný.
Přední a zadní brzda se běžně nastavuje šrouby na řídítkách. Vymezujeme vůli ovládací páky. Pokud už nám rozsah šroubu nestačí nastaví se vůle na tisícihranu brzdové vačky.(nezapomeneme předtím dát šroub na páčce brzdy do střední polohy. Tím máme možnost jemného doladění.)Při seřizování brzd je nutné neustále kontrolovat jestli nám kolo nepřibrzďuje!

 Minimální rozměr opotřebovaného obložení je průměr 81,5 mm.

  Teleskopy : Přední vidlice se skládá ze dvou částí, pevné a pohyblivé. Pevnou část tvoří dvě trubky se dvěma přivařenými nosníky. Pohyblivá část se skládá ze dvou samostatných kluzáků, které mají na konci otvor pro čep kola.Spojení pevné a pohyblivé části je provedeno šroubovitými pružinami.Když kolo přejíždí přes nerovnost na silnici, zasouvá se dolní pohyblivá část do horní a přitom stlačuje pružiny. Po přejetí nerovnosti pružina vrací dolní část. Jednoduchost je v tom, že vidlice nemá olejový tlumič.

     Údržba se zaměřuje na to, aby mezi kluzáky nevnikaly nečistoty a voda. Pravidelně se kontrolují ochranné gumové manžety a mažou se olejem.

Přední vidlice : Provozem babetty a zanedbáváním údržby se opotřebují pouzdra a kluzáky.To se pozná při brždění, kdy cítíme jak se vůle projeví v opačném směru. Kluzáky a pouzdra se vymění za nové. Další věc je zadření kluzáků v pouzdrech. To se nestane pokud se o babettu staráme.

      Další porucha je velká vůle v řízení. Vůle se při jízdě vymezuje typickým kovovým cvakáním, které se přenáší do řidítek. Vůle se vymezuje utahováním matice pod hlavou řízení.

      Jestliže se při vykyvování kola z levé krajní polohy do pravé řízení zadrhává, musí se přední vidlice odpojit od rámu. Uvolní se matice a vyjme se dlouhý šroub v hlavě řízení.

Pozor ať přitom nepotratíte kuličky!

Zkontroluje se stav misek. Jsou li vymačkány musí se vyměnit. K montáži musí být použit předepsaný počet a rozměr kuliček.

Zadní teleskopy : Pérování výkyvné zadní vidlice zajišťují zadní teleskopy. Horní úchyt teleskopu je nasunut na pevný čep na nosiči zavazadel. Spodní je nasazen na čep výkyvné hlavice. Zajištěny jsou maticemi M8. Zdvih zadního pérování je 60 mm. Pérování jako celek nevyžaduje údržbu kromě občasného promazání.

Výkyvná vidlice :K rámu se připevňuje pomocí trubky, která tvoří čep a zároveň "ložisko" hřídele šlapadel. Ve spojení vidlice s čepem je pryžová vložka. Ta zabraňuje přenosu kovových nárazů od pérování do rámu a tvoří "ložisko", které se nemusí mazat.Stárnutím a mnohaletým provozem se poruší pryžová pouzdra na trubkovém čepu vidlice. Pro demontáž je třeba přípravek. (Dlouhý šroub se závitem a kousek trubky patřičného rozměru.)

 • Demontujte hřídel šlapadel
 • Z levé strany vsunout šroub
 • O pravou čelní stranu oka vidlice se opře vzpěrná trubka
 • Na šroub se nasadí matice a dotahováním se vylisuje trubkový čep
  Montáž se provádí obráceným způsobem. Před montáží nové vložky ji pro lepší zasunutí namažeme. Třeba jarem. 
  Výfuk : Výfukovým potrubím se odvádějí spaliny z válce do ovzduší a tlumí se hluk, který způsobuje prudká změna tlaku při unikání spalin otevřeným výfukovým kanálem.  Je to důležitá funkční část dvoudobého motoru, protože má přímý vliv na výměnu spalin čerstvou směsí z karburátoru ve válci. Ovlivňuje točivý moment v celém rozsahu otáček motoru. Tvar a vnitřní uspořádání tlumiče výfuku se projeví i na maximálním výkonu motoru. Zasahovat do konstrukce výfuku se nedoporučuje, protože tlumič je rozhodující pro udržení nízké hladiny hluku a každá úprava zpravidla přinese i zvětšení spotřeby paliva.
   Pozor na ucpání otvorů karbonem v tlumící vložce výfuku. Projeví se náhlou ztrátou výkonu motoru!!
   
  Vyčištění tlumiče výfuku a potrubí : Přibližně po každých 3000 km jízdy se musí vyčistit koleno a vložka tlumiče výfuku. Výfuk se demontuje od válce a z rámu. Těsnění pod válcem je třeba pozorně sejmout, aby se nepolámalo. Výfukové koleno se očistí od karbonu tvrdším ostrým předmětem. Demontuje se koncovka tlumiče výfuku. Pozor na těsnící azbestovou šňůru.Vložka se nejlépe vyčistí od karbonu tím, že se vypálí. Na bezpečném místě se vložka poleje petrolejem a zapálí. Usazeniny shoří, protože to jsou nespálené uhlovodíky z paliva.Po vyčištění se výfuk namontuje zpět. Pozor je třeba dát na azbestová těsnění. Když nebudou těsnit budou kolem spoje pronikat spaliny, které obsahují nespálené zbytky oleje a dochází ke znečišťování místa spoje. Na takto zaolejovaná místa se při jízdě nachytá mnoho prachu.