Jdi na obsah Jdi na menu
 


no to co máte na válci

20. 1. 2006
l
O karburátoru...
 • Karburátor, sací potrubí a čistič vzduchu
 • Popis funkce karburátoru 
 • Demontáž a vyčistení 
 • Seřízení 
 • Poruchy karbunatoru  

    

 Karburátor, sací potrubí a čistič vzduchu : Zařízení, které směšuje benzín a vzduch v požadovaném poměru se jmenuje karburátor. Správný poměr výsledné směsi určuje jeho konstrukce,velikost trysek a výška hladiny paliva v plovákové komoře. Řidič při bezporuchovém provozu nemá důvodu měnit tyto jednotlivé části a nastavení. Během jízdy se otočnou rukojetí mění zdvih šoupátka v karburátoru a tak mění škrcením průtoku především množství nasávané směsi do válce motoru.

      Plnění motoru směsí benzínu a vzduchu ovlivňuje nejen karburátor samý, ale všechny součásti, kterými proudí nasávaný vzduch do karburátoru a následně sací potrubí, kterým proudí připravená směs do motoru. Uspořádání a konstrukce sání ovlivňuje i celkovou hlučnost motoru. 
   Vzduch se nasává vstupním hrdlem víka tlumiče sání. Potom prochází přes filtrační sitko čističe.(obyčejná drátěnka) Sítko je navlhčeno olejem, aby lépe zachycovalo nečistoty z nasávaného vzduchu. Dále vzduch putuje rámem Babetty, který zároveň tvoří funkci tlumiče sání. Potom přes hrdlo z umělé hmoty do karburátoru.

 

Popis funkce karburátoru : Karburátor má dvě hlavní součásti - plovákovou komoru a vlastní karburátor, které jsou spojeny v jeden funkční celek.

Benzín s olejem vlastní tíhou přitéká přes uzavírací ventil z nádrže. Potom teče kanálkem nad jehlový ventil, který je ovládán plovákem. Je-li plováková komora bez paliva, plovák je spadlý dole a jehla ventilu je oddálená od sedla. Při přítoku paliva plovák začne plavat (pokud v něm není díra) a tlačit na jehlu ventilu, který se buď zavře a palivo přestane proudit, nebo za chodu motoru, kdy palivo z plovákové komory ubývá se svým pohybem, který následně přenáší na jehlu ventilu a tím otvírá nebo přivírá ventil. Jeho Hlavní funkcí je udržovat konstantní hladinu paliva v komoře. Od toho se odvíjí několik poruchy karbunatoru.


     Palivo z plovákové komory přechází hlavní tryskou do emulzní trubky a trysky jehly šoupátka. Jehla je v šoupátku uchycena pomocí takové maličké jak kdyby segerovky. Pohybuje se tedy zároveň se šoupátkem(když točíme plynem) a tím pádem zvětšuje, nebo zmenšuje průřez trysky, což má za následek změnu průtoku paliva. Proud vzduchu procházejícím difuzérem karburátoru v něm vytváří podtlak. Na hladinu paliva v plovákové komoře působí atmosférický tlak a na palivo v trysce jehly šoupátka podtlak. Působením těchto tlaků proudí palivo až do difuzéru karburátoru

     Výšku jehly vůči šoupátku a emulzní trubce je možno nastavit změnou polohy pojistky na jehle. Správné nastavení je druhý zářez shora. Šoupátko je přitlačováno do zavřené polohy pružinou, která se opírá ovíko. Ovládá se lankem lanovodu.  Základní poloha šoupátka se nastavuje dorazovým šroubem.Je to ten zelený a seřizujeme s ním velikost uzavření trysky jehly šoupátka a difuzéru.

     Při částečném zatížení motoru je šoupátko otevřeno cca 25-75 % celkového zdvihu. Je to nejčastější provozní režim. Hlavní činitel, který určuje poměr bohatosti směsi je jehla šoupátka. Poloha šoupátka a tím rychlost proudícího vzduchu+poloha jehly v emulzní trubce jsou ve vzájemné souvislosti s velikostí průtoku paliva. Směšovací poměr vzduchu a benzínu je v rozsahu 13,5 : 1 až 15 : 1.

   Pro chod motoru naprázdno (asi 1500 / min) je karburátor vybaven zvláštní soustavou. Rozhodujícími částmi jsou tryska běhu naprázdno a šroub běhu naprázdno. Tryska je přístupná ze spodu po odmontování plovákové komory. Šroub běhu naprázdno je na levé straně karburátoru. Při otáčkách běhu naprázdno je šoupátko v základní poloze. Vzduch prochází minimální mezerou pod šoupátkem a současně samostatným kanálkem. V kanálku se nastavuje průtok vzduchu šroubem bohatosti směsi. Tento vzduch se směšuje s palivem a jeho poměr je jiný než při částečném zatížení a bývá asi 8 : 1.
  Zdá se, že soustava běhu naprázdno je zbytečně složitá. Musíme si však uvědomit, že šoupátko ve své nejnižší poloze je otevřeno jen několik desetin milimetru a může tedy propouštět jen malé množství vzduchu velkou rychlostí. Proto podmínky pro dodržení žádaného poměru směsi jsou složité. Šroubem bohatosti směsi se reguluje množství vzduchu proudícího kanálkem. Zašroubováním šroubu se omezuje průchod vzduchu, a proto směs obsahuje více benzínu. Soustava běhu naprázdno pracuje i při zvýšených otáčkách mntoru, kdy již začíná pracovat hlavní dávkovací soustava.

 

Pro výkon motoru a spotřebu paliva je důležitá návaznost a součinnost soustavy běhu naprázdno a hlavní dávkovací soustavy.     

 Plné zatížení motoru můžeme dosáhnout při zcela zdviženém šoupátku, kdy šoupátko neomezuje průtok vzduchu a jehla, která je na šoupátku nereguluje tím pádem průtok paliva. Ten v této situaci dávkuje hlavní tryska karburátoru. Ke spuštění studeného motoru je v karburátoru vytvořena zvláštní soustava "sytič". Vycházíme z podmínky, že pro spuštění studeného motoru potřebujeme směs o poměru asi 3:1 a to proto, že kapky paliva se srážejí na stěnách sacího potrubí, klikové skříně a vzniklá směs je tímto ochuzována. Karburátor má na vstupním hrdle vzduchovou clonu, která při startování zakrývá vstupní otvor do difuzéru. Vzduch může proudit jen kanálkem běhu naprázdno a malým otvorem ve cloně. Při spouštění (šoupátko je částečně zdviženo) je v difuzéru větší podtlak a tím lepší podmínky pro vysávaní paliva soustavou běhu naprázdno a hlavní tryskou. Po částečném ohřátí motoru se musí clona vyřadit z činnosti otočením rukojeti plynu na maximum. Po úplném prohřátí motoru to musíme udělat ještě jednou, protože clona má dva stupně. zavřena na 100 %-druhý stupeň, 50 %-prvý stupeň. Provozní stav motoru - clona otevřena. (neomezuje nijak proud vzduchu) Clonka se ovládá tyčinkou z levé strany karburátoru. Použití 1 nebo 2 stupně clony při startu studeného motoru závisí na teplotě okolí,seřízení motoru a zkušenostech řidiče.

 

Demontáž a vyčištění : Bezporuchová funkce karburátoru závisí na čistotě. Průtokové otvory pro palivo a vzduch jsou malé, takže i drobné smítko může změnit funkci, nebo případně vyřadit celý motor z činnosti. Z karburátoru se nejprve odejme sací hrdlo vzduchu.Stáhne se přívodní hadička paliva. Odšroubuje se sací potrubí. Karburátor zůstane připojen jen na lanku šoupátka. Lanko se od šoupátka odpojí po odmontování víka nad šoupátkem, které drží dva šrouby.
 Dále rozebereme karburátor tak, podle obrázku tak, že odejmeme kryt plovákové komory. Tím se dostaneme k jehlovému ventilu a tryskám. Trysky vyšroubujeme a profoukneme. Celý karburátor umyjeme v technickém benzínu a vyfoukáme vzduchem. Při montáži kontrolujeme závěs plováku jestli někde nedrhne a těsnost jehlového ventilu. Těsnění plovákové komory pochopitelně nesmí být nikterak poškozeno. Totéž platí o těsněních sacího potrubí! V místech poškozeného těsnění by mohl motor přisávat falešný vzduch, který mění poměr směsi a vzduch navíc neprošel filtrační vložkou.Při montáži šoupátka do karburátoru dáme pozor na zajišťovací pérovku jehly. Nepoužíváme žádného násilí.

  Šoupátko s jehlou jde do těla karburátoru vsunout pouze v jediné správné poloze.Je tam zámek.

 Vložka čističe vzduchu: Zanesení vložky čističe vzduchu závisí na prašnosti prostředí ve které se babetta pohybuje. Interval čištění vložky by neměl být delší než po každých 2000km jízdy. Vložka se vyjme po odmontování víka tlumiče sání z rámu stroje. Po vyprání v benzínu se na sítko nakape olej.  Zanedbávání čištění vložky má vliv na spotřebu paliva. Neboť se změní tlakové poměry nasávaného vzduchu a tím pádem i poměr výsledné palivové směsi.     

 Seřízení : Seřízení karburátoru se provádí ve dvou krocích
dorazovým soupatkem nastaví otáčky asi na 1500/ min. Babetta se nesmí pomocí rozběhových spojek samočinně rozjíždět. Potom pomocí šroubu bohatosti směsi nastavíme karburátor tak, aby motor pravidelně běžel a plynule akceleroval.

 • kontrola-nastavení hladiny benzínu
 • seřízení běhu naprázdno

  Kontrolu hladiny paliva provádíme vždy, kdy dojde k přetečení karburátoru, nebo výměně plováku či jehlového ventilu.

  Odmontujeme karburátor z motoru. Karburátor otočíme tak aby plováky směřovaly nahoru. Zkontrolujeme zda se plováky lehce otáčí na hřídelce. Kontrolujeme kolmost obou plováků na osu karburátoru a výšku.Výška plováků má být souosá s horní hranou emulzní trubky. Když tomu tak není plováky nastavíme na tuto míru přihýbáním. Takto seřízené plováky by měly udržovat správnou hladinu benzínu

Z mé zkušenosti má také výška hladina paliva přímý vliv na startování babetty a nutností použití sytiče při startu studeného motoru. 
   

Seřízení běhu naprázdno se provádí na ohřátém motoru. Nejprve se 

Nalézt správnou polohu šroubu vyžaduje trpělivost a po každém pootočení šroubu je dobré rozjezd stroje vyzkoušet a zároveň hlídat uzavření šoupátka při ubraném plynu tak, aby motor nezhasl.(Seřídí se druhým šroubem).

 Poruchy karburátoru : Při správné péči o čistotu nejsou z karburátorem větší potíže.Před zásahem do karburátoru z důvodu špatné funkce motoru je nutné si uvědomit, že na chod motoru mají přímý vliv i další části a sice zapalovaní a výfuk.

Seznam některých možných příčin :

 • voda v palivu
 • ucpané trysky
 • ucpaný filtr vzduchu
 • prasklý plovák-vytéká palivo
 • zaseknutý plovák
 • zaseklý jehlový ventil
 • ucpané sítko v palivové nádrži
 • spadnutá segerovka jehly šoupátka
 • nesprávné rozměry trysek

     Pro nalezení a odstranění poruchy musí ten, kdo práci provádí vědět na jakém principu to které zařízení funguje! Jen tak má šanci uspět. Toto pravidlo platí při jakékoli opravářské praxi.