Jdi na obsah Jdi na menu
 


spojka !!!

20. 1. 2006


Základní převodového ústrojí jsou :

  • spojky
  • primární převod
  • převodovka a její sprvná funkce 
  • sekundární převod
  • výměna oleje v prevodovce  
  • udržba spojek a čelistí
  • demontáž spojek,vymena čelisti
  • poruchy spojek řazení

Uspořádání převodového ústrojí mopedu typ 210 se podstatně liší od verze mopedu 207. (jednorychlostní babetta).

     Převodové ústrojí se skládá ze spouštěcí a rozběhové spojky, primárního řemenového převodu dvoustupňové převodovky se samočinným řazením a sekundárního řetězu (klasický řetěz, pohon zadního kola) .

Spojka : Se skládá ze dvou třecích odstředivých spojek umístěných radiálně na konci čepu klikového hřídele.Vnitřní spojka je rozběhová a má 3 čelisti. Jsou uloženy na čepech bubnu, který je nalisován na kuželový čep klikového hřídele. Při jízdě je rozběhová spojka stále v zapnutém stavu. Má-li řidič v úmyslu babettu zastavit,ubere plyn a brzdí.Poklesem otáček motoru se rozběhová spojka rozpojí a umožní chod motoru na volnoběh.Každá čelist rozběhové spojky je vedená čepem v otvoru bubnu a její pohyb je přibrzďován a tlumen listovou pružinou mezi čelistí a bubnem.

  Vnější spojka je spouštěcí. Má dvě čelisti uložené otočně na čepech rozběhového bubnu. V základní poloze jsou přidržovány dvěma vratnými pružinami. Spouštěcí spojka plní dvě funkce. Hlavní funkce je při spouštění motoru. Šlapáním do pedálů se dostává hnací síla od zadního kola přes převodovku na primární řemenový převod a rozběhový buben. Otáčením rozběhového bubnu se odstředivou silou dostávají čelisti do záběru jako náběžné a přenášejí hnací sílu na buben nalisovaný na čepu klikového hřídele. Postupně se otáčí klikový hřídel a motor se spustí. Po spuštění motoru se zpravidla začíná jízda a spouštěcí spojka je stále zapnutá a plní druhou funkci. Točivý moment motoru převádí na primární řemenový převod.

     Zastavováním mopedu se postupně zmenšují otáčky primárního řemenového kola, až se zastaví. Vratné pružiny stahují čelisti směrem do základní polohy a spouštěcí spojka zůstane rozpojena. Současně je rozpojena i rozběhová spojka. Čelisti rozběhové spojky při otáčkách běhu naprázdno motoru nejsou úplně v základní poloze.

   Pro spolehlivou činnost spojek je důležité, aby se do jejich pracovního prostoru nedostal olej přes těsnicí kroužek klikového hřídele, těsnicí kroužek ložiska malého řemenového kola a kroužky v převodovce. Kryt spojky a primárního převodu má těsnit po celém obvodu a zabraňovat vstupu prachu a vody na součásti třecích spojek.

Primární převod : Primární převod tvoří dvě ozubená kola a ozubený řemen. Malé kolo s 12 zuby je pevně spojeno se spojkou a uloženo na čepu klikového hřídele na dvou jehlových ložiskách 15x19x13 INA.Malé kolo má vodicí plech, který brání sklouzávání řemenu na klikovou skříň. Hnané ozubené kolo se 42 zuby je zároveň třecí buben pro řadicí spojku převodovky. Plechový kryt na čele kola zabraňuje sklouzávání řemenu směrem k plastovému krytu. Hnané ozubené kolo se 42 zuby je uloženo v kuličkovém ložisku a dvěma zuby je spojeno s ozubeným kolem uvnitř převodovky.

Pozor na přemazání a následné rozstříkání maziva na třecí plochy spojek !!!
Na životnost řemenu má vliv teplota, která vzniká prokluzováním čelistí při špatné funkci spojek !

 Převodovka : Skříň převodovky je dělena podélně a tvoří celek se skříní motoru. V převodovce jsou dva páry ozubených kol. Na předlohovém hřídeli je na třívalečkové volnoběžce ozubené kolo s 35 zuby a dále ještě kolo s 26 zuby. Předlohový hřídel je uložen ve dvou pouzdrech, každé je v jedné polovině skříně. Výstupní hřídel převodovky vystupuje ze skříně na obou stranách. V prostoru pod hnaným řemenovým kolem je na výstupní hřídeli vnitřní a regulační unášeč a na opačném konci řetězové kolo. V převodovce je na výstupním hřídeli ozubené kolo s 28 zuby, které je spojeno s hnaným řetězovým kolem. Další kolo s 37 zuby je spojeno ozuby s unášečem dvou řadicích čelistí. Převodovka má plnící vypouštěcí a kontrolní otvor pro olej. Mezi poloviny skříně je vloženo papírové těsnění.

    U prvního rychlostního stupně postupuje hnací síla z ozubeného řemenového kola do převodovky na ozubené kolo s 28 zuby, dále na kolo s 35 zuby a přes pevně spojenou volnoběžku na předlohový hřídel. Dále s ozubeného kola s 26 zuby na kolo s 37 zuby a jeho zuby na unášeč řadicích čelistí ven z převodovky. Čepy na řadicích čelistech unášejí regulační a vnitřní unášeč, a tím i výstupní hřídel převodovky, který prochází převodovkou a na konci otáčí řetězovým kolem sekundárního převodu. A přes odpojovač sekundárním řetězem zadním kolem.

   Zařazení druhého rychlostního stupně začíná při zvyšování rychlosti tím, že se odstředivou silou začínají opírat řadicí čelisti o buben. Tuto první fázi řazení řidič nepostřehne. Při ní regulační unášeč svým tvarem ještě stahuje-přidržuje-čelisti. Když třecí moment přenášený čelistmi překročí točivý moment na ozubeném kole s 37 zuby, první rychlostní stupeň se vyřadí-volnoběžka v ozubeném kole s 35 zuby se volně protáčí. Hnací síla se přenáší s ozubeného řemenového kola třením na čelisti a z nich na regulační a vnitřní unášeč a dále na výstupní hřídel převodovky. Poměr mezi převodovým poměrem prvního a druhého rychlostního stupně je 1,778 a tento nárůst(pokles) převodového poměru se po přeřazení při jízdě projeví vzrůstem(poklesem) otáček motoru.

     Optimálně řadící moped začíná řadit druhý stupeň ve vzdálenosti asi 18 m od místa startu a přeřazení trvá 1,5 -2 sekundy. Řazení je ukončeno ve vzdálenosti asi 26 m od startu. Studená řadicí spojka prodlužuje řazení o 9 m jízdy a naopak přehřátá zkracuje asi o 3 m. Provozní teploty dosáhnou spojky asi po čtyřech přeřazeních.

  Při brždění motorem, při jízdě s kopce a při spouštění motoru přichází točivý moment od sekundárního řetězu (zadního kola) přes malé řetězové kolo na výstupní hřídel převodovky.Ten pootočí vnitřní a regulační unášeč tak, že se opírá o nos regulační čelisti(dle roku výroby jsou čelisti "lehké,nebo těžké") a tlačí ji na buben-ozubené kolo řemenového převodu. Třením se přenáší točivý moment na kolo primárního převodu. Převodovka pracuje jako když je zařazený druhý rychlostní stupeň.

  Správná činnost převodovky je podmíněná její údržbou. V převodovce je olejová náplň asi 8 cm3 oleje M6A, nebo PP80. Na typu oleje zas tak mnoho nezáleží. Na viskozitě (hustotě-SAE30) však pro správnou funkci řazení ano. Používá-li se moped i v zimě, může se olej nahradit řidším. Olej se mění po ujetí 6000km. Hladina oleje se kontroluje otvorem na pravé straně převodovky u řetězového kola. Nalévací otvor je z pravé strany nahoře na bloku motoru.(velká hlava šroubu pro šroubovák) Výpustný šroub najdete dole zespodu motoru.(malý šroubek) Olej měníme po jízdě, když je motor a olej teplý. Nový olej nalejeme až po kontrolní otvor.

  Údržba spojek a čelistí : Samotné čelisti a třecí bubny nevyžadují během své životnosti žádnou větší údržbu, nebo seřízení. Jednou za čas je dobré sundat plastový kryt a štětcem omést prach a nečistoty, které se zde vytvořily z obložení. (praxe ukázala, že dokud nejsou problémy, nemá cenu do spojek zasahovat)

Čelisti, pružiny a jejich uložení je třeba držet v čistotě, ale ničím nemazat !!!

 Demontáž spojek, výměna čelistí a gufer : Tato činnost je poměrně jednoduchá. Je ale potřeba přípravek. Spojka je přístupná z levé strany po uvolnění dvou šroubů M 5 x 30, které drží plastový kryt. Klíčem číslo 17 se uvolní matice v ose klikového hřídele. Přitom se musí přidržovat buben spojky.  Buben spojky je na kuželu hřídele a k jeho uvolnění je třeba použít přípravek.
  Po uvolnění bubnu spojky otáčíme bubnem a pomalu stahujeme gumový řemen i z velkého řemenového kola. Pozor dáme na dvě jehlová ložiska. Nyní máme demontovanou spojku,ve které jsou čelisti startovací (2 kusy) a čelisti prvního stupně (3 kusy). Taktéž máme přístup ke guferu , které těsní prostor klikové hřídele

Nyní demontujeme obdobným způsobem buben velkého řemenového kola. Uvnitř jsou řadicí čelisti druhého stupně. Těchto čelisti existují dva druhy ! (tzv. "lehké" a "těžké" a k ním příslušný regulační unášeč / to je ten velký plech/ a vnitřní unášeč / to je ten malý co se strká do velkého plechu / ). Čelisti vytáhneme po uvolnění matice a odejmutí velké plechové podložky a sejmutí regulačních unášečů. Čelisti s unášečem čelistí se vytlačí dvěma šroubováky zapřenými o čelisti v blízkosti otočných čepů a opřenými o velký buben-řemenové kolo. Tímto se taky vytáhne vymezovací kovový kroužek a těsnící gumový ,,o '' krouzek

Babettu si opřete o zeď. Nenechávejte ji na stojanu, protože by mohl vytéct olej z převodové skříně a zamastit velký buben !

   Nyní máme k dispozici další gufero( ve velkém ozubeném třecím bubnu). Velký buben lze vysunout z bloku motoru rukama mírným tahem a pootáčením. Za ním je další, poslední gufero.


     Než buben vytáhnete všimněte si jak byl v bloku motoru hluboko usazen, aby jste jej zpětně namontovali stejně !!!

  Zpětná montáž je opačným postupem demontáže. Veškeré třecí plochy všech součástí musí být dokonale odmaštěny !

 Poruchy spojek a řazení : Nejčastěji je to prokluzování, dlouhé řazení, nebo nejde nastartovat-nechce se protočit motor.Většinou se jedná o znečištění olejem z netěsného gufera, prasklou pružinu čelistí, prasklý čep čelistí. Viděl jsem už ulomené zuby na vnitřním unášeči čelistí. Důležité je taky stav na vytlačení unášečů..